پروژه طراحی سایت گالری آرنیکا
طراحی سایت کتایون روزبهی

حضور در بیش از 20 نمایشگاه گروهی داخل و خارج از کشور
مدرس دوره های نقاشی پیشرفته (سازمان فنی و حرفه ای کشور)
مدرس دوره های نقاشی کودک (سازمان فنی و حرفه ای کشور)
مدیریت گالری نقاشی آرنیکا

مشتریکتایون روزبهی
تاریخ تکمیل1400
مهارت ها خدمات تولید محتوا،طراحی سایت، خدمات سئو
وبسایتkatayounrouzbehi.ir